Co je lymfologie

 

Lymfologie je obor, zabývající se lymfatickým (mízním) systémem lidského těla. Lymfa mimo jiné obsahuje především vodu, tuky, lymfocyty (bílé krvinky) a odpad z látkové výměny buněk. Nesprávné fungování lymfatického systému má za následky: otoky končetin i trupu, sníženou funkci imunitního systému (který se částečně v tom lymfatickém nachází), zvýšenou tvorbu akné, celkové zhoršení stavu pokožky, nahromadění toxických látek v organismu, možnost vzniku křečových žil.

 

Lymfatická masáž Lymfatická masáž

 

Lymfatický systém je v lidském těle uložen jen těsně pod kůží. Podobně jako krevní systém je tvořen cévami, v kterých však neproudí krev, nýbrž lymfa. Dalo by se říci, že lymfatický systém je systémem odpadním, jelikož z našeho těla vylučuje vysokomulekulární bílkoviny, které jsou brány jako produkty odpadní. Pohyb lymfy zajišťuje kosterní svalstvo a velmi jemný peristaltický pohyb lymfatických cév. Díky tomu je lymfa (míza) posouvána vpřed. Jakmile však dojde z jakéhokoli důvodu k poruše tohoto transportního systému, začíná se lymfa městnat. Nejčastěji se tomu tak děje právě v dolních končetinách z důvodu nefunkčnímu transportnímu systému, který vede lymfu proti gravitaci. Právě takovéto městnání lymfy je označováno jako lymfedém.


Když nedojde ke včasnému zákroku a lymfa se znovu nerozpohybuje, dochází k ukládání této lymfy a postupem času se stává lymfedém tužší a hůře se ho člověk zbavuje. Dochází k tzv. fibrotizaci tkáně. Tvar končetin se mění a dochází k jejich deformaci. Další komplikací může být, když takto tuhý lymfedém začne utlačovat i systém nervový a krevní. Dochází k horšímu prokrvení dolních končetin, pocit tíhy a únavy. To může být doprovázeno tvorbou nejrůznějších plísní a zánětů.

Důležité je věnovat se prevenci a včasné diagnostice tohoto problému. Lymfologie se zabývá právě komplexní léčbou těchto problémů spojených s nedostatečností lymfatického systému. Možnosti léčby jsou: manuální lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž (Lymfoven) a kompresivní terapie (kompresivní podkolenky, punčocháče, návleky).

 

Lymfologii cíleně dosáhneme

 • Zrychlení toku lymfy v organizmu a tím odvod škodlivých látek z těla
 • Žilní a lymfatické otoky
 • Drenáž otoků po úrazech nebo operacích
 • Bércové vředy
 • Akné, lupenka, růže
 • Obezita
 • Žilní nedostatečnost v těhotenství
 • Migrény a bolesti hlavy
 • Celulitida
 • Regenerace a zvyšování imunity organismu
 • Zlepšení celkového stavu metabolismu
 • Zlepšení kvality kůže obličej, krk, dekolt  
 • Zmenšení otoků, úlevu při dlouhém stání
 • Preventivní ošetření u osob vystavených stresu
 • Regeneraci po fyzické zátěži, turistice, sportu
 • Prevenci vrásek
 • Zvýšení imunity, uvolnění a relaxaci organizmu

Lymfoterapeut je středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaný a certifikovaný všestranný odborník v oblasti anatomie, kineziologie, biomechaniky, kterého je vhodné vyhledat v případě problému s lymfatickým systémem.  Vysokoškolský titul Bc. je lymfoterapeutům udělen po ukončení 3-letého studia, Mgr. po ukončení 5-letého studia na vysoké škole. Pro získání osvědčení lymfoterapeut je důležité absolvovat některý z nižších kurzů jako jsou např. sportovní a rekondiční masáže a až po absolvování těchto kurzů je možné, aby se terapeut specializoval na lymfatický systém v podobě lymfatických masáží a lymfodrenáže.


Mgr. Eva Macková je certifikovaným lymfoterapeutem Ministerstva Zdravotnictví.  Věnuje se lymfoterapii již mnoho let a má velké zkušeností v této oblasti.  Ve své praxi se převážně zaměřuje Lymfatický systémna práci s dospělými.  Ráda řeší potíže funkčního charakteru,  poúrazové, pooperační stavy ale nejvíce v preventivní oblasti do zdraví  pro širokou veřejnost.  V rámci své diplomové práce si vybrala téma Celulitida a lymfatický systém.


„Jestliže se cítíte unavení a oteklí, na vině nemusejí být špatné stravovací návyky. Může se jednat o nedostatečně fungující lymfatický systém. To, že je činnost lymfatického systému narušena, poznáte hlavně podle otoků. Způsobuje je porucha odtoku lymfy z některé části těla, nejčastěji končetin.“