Psychologie zdraví

 

Zdraví je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) stav úplné tělesné, duševní a sociální Psychologie zdravípohody, ne pouze nepřítomnost choroby.


Psychologie zdraví je část obecné psychologie, která se zabývá individuálním chováním člověka a životními styly, které mají vliv na jeho zdraví.


Psychologie zdraví je jeden z nejmladších a v současnosti intenzívně rozpracovávaných vědních oborů. Zkoumá, jak psychologické (zejména osobnostní) proměnné spolupůsobí při vzniku nemocí i úrazů a jakým způsobem by se mělo ovlivňovat chování člověka a jeho prostředí, aby to prospělo jeho zdraví. Psychologie zdraví se především snaží identifikovat chování a prožívání člověka, které zvyšuje nebo snižuje riziko vývoje poruch a chorob. Zabývá se kvalitou života a zdraví.

Psychologie zdraví
Příčiny poruch zdraví - podle příčin vzniku můžeme rozlišovat poruchy dědičné, vrozené a získané.

 

 

 

 

 

Cíle

 • zjistit, co vaše zdraví podporuje → SALUTORY
 • zjistit, co vaše zdraví podrývá a zeslabuje → STRESORY

Stres stav nadměrné zátěže

 • EUSTRES = dobrý krátkodobý stres, motivuje nás a posunuje nás dál
 • DISTRES = negativní dlouhodobý stres, způsobuje rozpolcení, napětí, nemoci srdce a cév

Reakce na stres

 • Uvědomění si zátěže, potlačování stresu
 • Aktivace psychických obraných reakcí (př. nespavost)
 • Aktivace fyziologických obranných reakcí(př.většínáchylnost k nemocem)
 • První chorobné příznaky
 • Propuknutí stresem podmíněné choroby

Zvládání stresu

 • Relaxace
 • Meditace
 • Imaginace

Formy zvládání stresu: COPING  = zvládání stresu

 • Strategie netečnosti = apatie
 • Strategie vyhnutí se
 • Strategie napadení útočníka
 • Posilování vlastních zdrojů síly

Osobnostní charakteristiky ovlivňující coping

 • Přístup k těžkostem
 • Nezdolnost
 • Optimismus
 • Kladné sebehodnocení…

Pohybová aktivita

FIT = způsobilý, tělesně schopný něco činit, FITNESS = termín používaný při posuzování tělesné zdatnosti:

 • Organická – zdatnost dědičná
 • Dynamická – to, co si člověk vybuduje pravidelným tréninkem

Problém obezity - teorie vzniku obezity

 • Teorie sociálního učení - člověk nereaguje  na pocit nasycení, má stále chuť
 • Teorie vztažného bodu - váha člověka je dána dědičně
 • Teorie neuspokojeného afektu - člověk se oddává jídlu, protože nemá uspokojeny své tužby

Prevence = POHYB


Je všeobecně známo, že za určitých podmínek je pod vlivem stresu oslaben náš organismus a může dojít k narušení metabolismu. Jedním z důsledků může být i snížení imunity organismu a organismus může být náchylný k infekcím a různým nemocem.


Psychická stránka se nedá odloučit od fyzické, proto rádi naším klientům pomáháme v preventivních programech do zdraví s optimálním vyladěním, tak aby dobrého zdraví dosahovali. (Mgr. Eva Macková)