Wellness centrum

 

Co to je „Být wellness“ = „Být v pohodě“. Chceme a pracujeme na tom, aby se tak cítil každý náš klient, který od nás odchází!

WellnessWellness je trend současné společnosti. Bohužel někdy komerčně zneužívaný – wellness tyčinky, jogurty, čokolády, nejsou to pravé co tato krásná filozofie vyznává. Nejčastěji se používá ve spojitosti s různými pobyty, saunami, vířivkami a jinými procedurami atd.

 

Víte přesně, co znamená? Co je to vlastně wellness? Proč být nebo jsme wellnes studio?

WELLNESS JE stav optimální rovnováhy tělesné, duševní a sociální životní pohody, harmonie, spokojenosti, pozitivního myšlení a dobrého zdravotního stavu. Zdravý životní styl, který nás učí, jak zvládat současnou dobu vytvořit si rovnováhu mezi myslí, tělem a duchem (mind, body, spirit). Slovo „wellness“ je antonymem (protikladem) k pojmu „illness“, které překládáme jako „onemocnění“.

Týká se rozměrů emočních, pracovních, tělesných, sociálních, intelektuálních, interkulturních, duchovních i ochrany životního prostředí. Představuje kombinaci rehabilitačních, preventivních, relaxačních i kosmetických služeb. Cílem napomáhat zdraví a kráse, zejména v anti-aging (zpomalení státnutí) procedurách.

 

Wellness Wellness

 

Cítím se šťastný, cítím se fit, cítím se well, tedy cítím se dobře = WELL-BEINIG – osobní pohoda, blaho, dobré bytí, cesta. K tomu patří i nalezení sportu či pohybové aktivity, která mi bude přinášet pohodu v přístupu i k sobě - nalezení vlastní CVIČEBNÍ NIKY.

 

Trocha historie:

Pojem wellness byl poprvé použit v roce 1654 v monografii sira A. Johnsona jako „wealnesse“ a byl definován v oxfordském anglickém slovníku slovem „dobré zdraví“, dobrý zdravotní stav. Wellness v dnešním slova smyslu vznikl až po druhé světové válce! Nějvětší zásluhu pro vznik názvu r. 1959 měli američtí lékaři Kenneth H. Cooper/ otec aerobiku/ a Halbert Louis Dunn / sociální lékař/, termín w. je na základě odvozených anglických výrazů well-being/ pohody/, fitness/dobrá cvičební zdatnost/ a happiness/ štěstí. /Der Begriff ist also ein Kofferwort . publikování knihy s názvem „High Level Wellness“.

 

Cílem wellness:

Je pozvednutí celkové kvality života a dosažení harmonie. Důležité je, aby se člověk cítil dobře fyzicky, ale i psychicky, aby byl spokojený, měl energii, dostatek sebedůvěry a celkově byl dobře naladěný.

Není náhodou, že se wellness dostává do popředí právě v dnešní hektické době, ve které se téměř každý člověk potřebuje na chvilku zastavit a zaměřit se více na péči o své fyzické a duševní zdraví. Mnozí mají tendence ho zanedbávat.

Wellness přichází jako trend pro moderního člověka, který chce o sebe dbát. Je to tedy určitá prevence před onemocněním.

Wellness má být především celostním zdravějším přístupem k životu, ale také ho můžeme chápat jako soubor různých procedur, saun, vířivek, masáží, nejrůznějších zážitků, aktivit v přírodě a dále také, abychom co nejvíce zabránil procesu stárnutí. Stárnutí se nevyhneme nikdo, ale co je důležité, nemusíme to na sobě pociťovat a nemusí to na nás být hned vidět. Navíc kdo nechce stárnout? Součástí wellness je také Fitness, které řeší a pracuje na fyzické kondici a zdatnosti člověka.

Co tedy způsobuje to, že se cítíme unaveni, trápíme se nemocemi a pociťujeme známky stárnutí?

Ještě před dvaceti lety jsme věřili tomu, že naše zdraví a délka života jsou ovlivněny především genetikou a že se tedy s předpoklady k jejich vývoji již rodíme a můžeme je sami ovlivnit jen částečně. Poslední studie naopak ukazují, že z 80% můžeme své zdraví ovlivnit právě způsobem našeho života a správnou životosprávou. Konkrétně co se týká přímo výživy. Je vědecky dokázáno, že nejen zpomalí proces stárnutí a pomůže lidem kontrolovat svou váhu na celý život, ale také předchází nemocem.

Wellness se stává moderním trendem, který se postupně stane nedílnou součástí života všech, kterým záleží na tom, aby se cítili dobře nejenom dnes, ale také až jim bude padesát, šedesát, sedmdesát či více let. Je to obor pro lidi, kteří si uvědomují, že se o sebe musí celý život starat Wellnesstak, aby později mohli užívat svého života naplno a nebýt závislí na péči doktorů. Běžně se zdraví chápe jako absence nemoci, neboli pokud se u nás neobjeví příznaky nemoci, říkáme, že jsme zdrávi. Setkal jsem se i s teorií, že zdravý člověk je jen špatně vyléčený. Širší pohled říká: "Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody".

Péče o zdraví by neměla začít až v okamžiku, kdy prohlásíme: "Já jsem nemocný/á", ale měla by probíhat i v období, kdy si připadáme zdrávi, prostřednictvím zlepšování životního stylu -a právě to je podstatou wellness.

OBECNÁ VÝCHODISKA WELLNESS PORADENSTVÍ = člověk, zdraví, šťastný, být v pohodě, dosáhnout kvality a délky života, bez větších zdravotních potíží, bez úrazu, vytvořit sociálně zdravé prostředí, pozitiv přístup k životu, duševní pohodu, psychoterapie, zvýšit pohybovou aktivitu, péče o tělo a pokožku, správnou životosprávu, výživu, nekouřit, eliminovat stress, relaxovat, omezit alkohol, zlepšení vzhledu a zpomalení stárnutí.

 

 

Wellness Wellness

 

Díky životnímu postoji a vystudovanému oboru, nás wellness program to k tomu plně opravňuje a zavazuje. Všechny naše procedury a aktivity ve studiu SLENDER LIFE zahrnují „Prevenci do zdraví„